Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Viby Ringvej-krydset

Viby Ringvej krydset er i dag et lysreguleret kryds, som via svingbaner forbinder Viby Ringvej med Århus Syd Motorvejen. Trafik og Veje ombygger og udvider krydset, så trafikken fremover vil glide uden kødannelser og forsinkelser.

Bro over motorvejen
Vi anlægger en bro, som fører Viby Ringvej over Århus Syd Motorvejen. Viby Ringvej bliver derfor hævet op til fire meter fra sit nuværende niveau. Trafikken til og fra motorvejen vil fortsætte under Viby Ringvej, og bilister skal ikke længereholde for rødt på Ringvejen. 

Fleksibelt kryds
Vi bygger tilkørselsramper fra Viby Ringvej til motorvejen mod vest og fra Åhavevej til Viby Ringvej mod nord. I krydset vil bilister derfor få mulighed for at komme i alle retninger – mod havnen, mod Viby og mod Århus nord ligesom motorvejen er en mulighed.

Det færdige Viby Ringvej-kryds giver på en og samme tid trafikanterne stor retningsmæssig frihed, og samtidig sikrer udvidelsen stor fremkommelighed på alle tidspunkter af døgnet.

Powered by Netaction