Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Flytning af fjernvarmeledning giver plads

For at føre Århus Syd Motorvejen under Viby Ringvej skal AffaldVarme Århus flytte hovedledningen, der forsyner den sydlige del af Århus med fjernvarme. Ledningen består af to fjernvarmerør, der hver har en diameter på én meter.

Hovedledningen bliver flyttet længere mod sydvest ved at bore under Århus Syd Motorvejen. På den måde forstyrrer arbejdet trafikken mindst muligt. Se mere i videoen her.

Powered by Netaction