Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Fjernvarmeledning flyttes, mens trafikken kører

AffaldVarme er i gang med at flytte hovedledningen, der forsyner den sydlige del af Århus med fjernvarme. Hovededningen består af to fjernvarmerør, der hver har en diameter på én meter. Flytningen giver plads til at føre Århus Syd Motorvejen under Viby Ringvej.

AffaldVarme flytter hovedledningen længere mod sydvest. Det sker ved at bore under Århus Syd Motorvejen, mens trafikken kører. På den måde forstyrrer arbejdet trafikken mindst muligt. Se mere i videoen her.

For at genere trafikken og beboerne i området mindst muligt etablerer vi arbejdsindkørsel fra Viby Ringvej/Rugholmvej og arbejdsudkørsel via Damtoften og Ormslevvej. Det vil sige, at de fyldte lastbiler kører ind ad Viby Ringvej/Rugholmvej og kører tomme ud ad Damtoften/Ormslevvej. Dette er også den mest trafiksikre løsning.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få løbende information om arbejdet.

Powered by Netaction