Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Glædelig jul og godt nytår

Projektet ”Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn, Etape 1 – Åhavevej”, er tæt på at være færdig.  Trafikanterne kører nu på en 4-sporet Åhavevej, Aarhus Syd Motorvejen går direkte under Viby Ringvej, trafikafviklingen i Viby Ringvej-krydset fungerer godt og cyklister og fodgængere kan færdes sikkert på brede cykel- og gangstier i området. Vi er i fuld gang med at tilplante området omkring vejene med træer og buske, og dette arbejde forventer vi bliver afsluttet i foråret 2014.

Med denne status afslutter vi foreløbigt rækken af nyhedsbreve for Etape 1 - Åhavevej.  I øjeblikket arbejder vi på at finde det mest gunstige tidspunkt for opstart for Etape 2 - Tunnel. Modellen for finansieringen af anlægsprojektet er planlagt.  Så snart der er nyt omkring Etape 2 – Tunnel, vil vi tillade os at kontakte dig igen med nyheder omkring projektet, og vores hjemmeside vil blive opdateret. 

Vi vil gerne sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde igennem årene, hvor vi ved fælles stor indsats har tilvejebragt et godt og funktionelt vejprojekt.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sende de bedste hilsner for denne jul og det kommende år.

Powered by Netaction