Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Oversigtsbilleder juli 2013

Der er udlagt nyt asfalt på Aarhus Syd Motorvejen, Viby Ringvej og de dele af Åhavevej der er færdige. På billeder kan også ses, hvor sidste del af Åhavevej er under anlæggelse. Hele projektet "Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn, Etape 1 - Åhavevej" er færdig i august 2013.

Powered by Netaction