Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Asfalt arbejde på cykelstier

Asfalt arbejde på cykelstier langs Viby Ringvej
Fra den 24. juni 2013 og cirka fem dage frem, vil der blive udlagt nyt asfalt på cykelstierne langs Viby Ringvej. Derfor vil der i perioden blive henvist til modsatte cykelsti.

Powered by Netaction