Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Lukning af cykelsti- og fortov fra Tøndergade og frem til Langenæsbroerne på Marselis Boulevard

Forbindelse mellem Etape 1 – Åhavevej og Etape 2 - Tunnel
Vi etablerer fire spor på hele strækningen fra Langenæsbroerne frem til Skanderborgvej for at skabe forbindelse mellem Etape 1 og Etape 2. Vi forventer at de fire spor frem til Skanderborgvej er færdige til september 2013. Dette er en udvidelse af det oprindelige Etape 1 – Åhavevej projekt.

Lukning af cykelsti og fortov fra Tøndergade til Langenæsbroerne på Marselis Boulevard fra den 25. februar 2013
Fra den 25. februar 2013 lukker vi cykelsti og fortov ved Tøndergade og frem til Langenæsbroerne på Marselis Boulevard frem til fredag den 7. juni 2013. Vi skal lægge kabler og ledninger om, når vi udvider Åhavevej fra to til fire spor. Vi forbereder også arbejdet med at omlægge en spildevandsledning i weekenden den 15. – 17. marts 2013, hvor Åhavevej lukkes.

Hvad betyder det for dig?
Når vi lukker fortov og cykelsti, kan du istedet benytte Skanderborgvej til Bjørnholms Allé og her få forbindelse til cykel- og gangstibroen over Åhavevej. Herfra er der adgang til Brabrand-stisystemet.

Fra projektets side, beklager vi de gener arbejdet vil give.

Spørgsmål og svar
Du er velkommen til at kontakte projektets sekretariat på tlf. 8940 4400, eller via mail: tunnel@mtm.aarhus.dk.   

 

 

Powered by Netaction