Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Spunsarbejde omkring Langenæsbroerne

De sidste arbejder ved Langenæsbroerne
Projektet ”Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn” skal nu i gang med at forberede udvidelse af Åhavevej fra to til fire spor vest for Langenæsbroerne. Derfor skal vi bygge støttevægge med støjskærme, og Aarhus Vand skal etablere et stort bygværk for håndtering af overfladevand. For Etape 1 – Åhavevej, vil det være nogle af de sidste arbejder før trafikomlægninger ved Langenæsbroerne.  

Arbejdets omfang
Arbejdet pågår fra torsdag den 13. december 2012 og forventes færdig tirsdag den 18. december 2012. 

Der vil blive arbejdet i området på hverdage mellem klokken 7.00 - 18.00. Der vil blive opsat vibrationsmålere i området, så vi hele tiden kan holde øje med, at der ikke sker skader på de omkringliggende bygninger.

Fra projektets side beklager vi de støjgener, arbejdet vil give. Aarhus Kommune har alle relevante myndigheders godkendelser til arbejdet.

 

Powered by Netaction