Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Nu kan vi overdrage Viby Ringvej-krydset til alle

Hvad betyder trafikomlægningen for dig?
Der spærres for venstresving fra Aarhus Syd Motorvejen til Viby Ringvej. Det betyder at der kun er ligeud kørsel fra Aarhus Syd Motorvejen til Åhavevej. Aarhus Syd Motorvejen og Åhavevej åbnes for trafik i 2 spor i hver retning kl. 15.00, torsdag den 21. november 2012. 

Trafikken på Viby Ringvej opretholdes og åbnes op for trafik i 2 spor i hver retning, fra torsdag den 22. november 2012 kl. 06.00. Svingbaner fra Viby Ringvej til Åhavevej åbnes.

Der er fri passage i alle retninger, fra fredag morgen, den 23. november 2012. Det vil sige, at det igen bliver muligt, at komme fra Viby Ringvej til Aarhus Syd Motorvejen fra syd siden og fra Åhavevej mod Viby Torv. 

Powered by Netaction