Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


1 uge tilbage med trafikale gener

Nu nærmer det sig. Kun én uge tilbage med trafikale gener omkring Viby Ringvej-krydset.

Vi planlægger trafikomlægning til de nye permanente veje, fra onsdag den 21. november 2012, kl. 15.00 til torsdag morgen den 22. november 2012 kl. 06.00.

Førend vejene kan tages i brug, skal der udlægges striber. Dette arbejde kan kun udføres i tørvejr. Hvis vejret ikke arter sig, er vi nødt til at udskyde trafikomlægningen til vi har en nat med tørvejr. Vi giver endelig besked onsdag morgen, den 22. november 2012.

Hvad betyder det for dig?
Der spærres for venstresving fra Aarhus Syd Motorvejen til Viby Ringvej. Det betyder at der kun er ligeud kørsel fra Aarhus Syd Motorvejen til Åhavevej

Trafikken på Viby Ringvej opretholdes 

Først fra fredag morgen den 23. november 2012 bliver det igen muligt, at komme fra Viby Ringvej til Aarhus Syd Motorvejen fra syd siden og fra Åhavevej til Viby Ringvej i sydgående retning.

Powered by Netaction