Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Hjælp til bedre at komme frem omkring Viby Ringvej-krydset

Hjælp til selvhjælp
I forbindelse med kødannelser på vejene – f.eks. ved Viby Torv – vil vi gerne appellere til, at trafikanter overholder både skiltning samt trafik regulering ved signal anlæggene. Når der køres frem i gule og røde perioder, spærres der for øvrige trafikanter i anden retning og krydsene sander til. Herved forværres trafikafviklingen væsentlig da der ingen afvikling sker i trafikken i 4-5 omløb.

Vi håber at alle vil gøre deres til, at køre efter gældende regler. Det vil hjælpe alle i den sidste ende.

Powered by Netaction