Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Banegraven er undersøgt

I debatten om tunnelprojektet nævnes en havnevej gennem Banegraven som alternativ til at bygge en tunnel under Marselis Boulevard. Alternativet er undersøgt i forbindelse med VVM-redegørelsen i 2007 og af Infrastrukturudvalget tilbage i 1999. 

Undersøgelserne har vist, at en havnevej i Banegraven ikke er en billigere løsning end en tunnel under Marselis Boulevard. Samtidig kan en havnevej gennem Banegraven ikke lade sig gøre på grund af byomdannelsen af blandt andet centralværkstedsarealet ved Værkmestergade. Derudover vil en havnevej gennem Banegraven ikke være en direkte og attraktiv forbindelse til Syd- og Østhavnen.

Derfor betragter Århus Byråd ikke en havnevej gennem Banegraven som en alternativ løsning til tunnelen under Marselis Boulevard.

 

Powered by Netaction