Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Informationer til cyklister omkring færdsel ved Viby Ringvej-krydset den 5. - 8. oktober 2012

Der er ingen adgang for cyklister og fodgængere igennem Viby Ringvej-krydset fra den 5. oktober 2012 kl. 18.00 til mandag den 8. oktober 2012 kl. 06.00. Krydset er lukket for al trafik da vi skal sammenkoble veje og forberede for trafikomlægning til mandag morgen den 8. oktober 2012 kl. 06.00.

Hvad har du af muligheder for at komme til Viby når du kommer fra nord på Viby Ringvej?
- Benyt den nye Brabrandstien/Rugholmvej under Viby Ringvej. Herefter   Damtoften, Ormslevvej og videre til Viby Ringvej.  

Hvad har du af muligheder for at komme fra Viby når du kommer fra syd på Viby Ringvej?
- Benyt Lykkesholms Allé helt hen til Bjørnholms Allé. Herfra via den nye cykel- og gangstibro der forbinder Viby med Brabrandsti systemet.

Vær venligst opmærksom på, at buslinie 6A også har omkørsel i samme område i weekenden.

Der er opsat skilte der anviser cykelruter til og fra Viby området.

Brabrandstien har nu forbindelse til Rugholmvej under Viby Ringvej. Venligst se kort nr. 1.

Fra mandag morgen den 8. oktober 2012 er der åbnet for en dobbelrettet cykel- og gangsti i den østlige side af Viby Ringvej. Se kort nr. 2.

Vi beklager de gener det giver cyklister og fodgængere i området i weekenden, samt indtil midten af november 2012.

Powered by Netaction