Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Pressemeddelse trafikomlægning

 Plasteret rykkes af på én gang!

 
I uge 40 går arbejdet med omlægning af trafikken i gang omkring Viby Ringvej-krydset. Indtil midten af november 2012 bliver trafikken generet af anlægsarbejdet ”Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn”. Vejforløb skal kobles sammen, så trafikanterne kan køre på de nye veje.  

Allerede fra midten af november 2012 kan trafikanterne køre på de permanente veje ved Viby Ringvej-krydset. Oprindeligt var vejanlægget planlagt til at være færdig i sommeren 2013.

”Jeg glæder mig til at trafikanterne kan tage de nye veje i brug længe før planlagt. Det styrker det trafikale flow på Ringvejen og Ringgaden, når fremkommeligheden for trafikken bliver optimeret ved det nye Viby Ringvej-kryds. Krydset vil også i fremtiden være et af de mest trafikbelastede kryds i Aarhus, og derfor har opgaven været at finde en løsning, som fremtidssikrer trafikafviklingen,” forklarer Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø.  

Med de nye veje sikres det, at Aarhus også om mange år kan afvikle trafikken sikkerhedsmæssigt forsvarligt, med tilstrækkelig kapacitet og med færrest mulige gener for trafikanterne. Tidligere har cyklister skulle krydse Viby Ringvej, men kan nu benytte den nye cykelsti, som er ført under Viby Ringvej. 

Kort periode med trafikomlægning
Inden de nye veje åbnes i midten af november 2012, skal vejforløb kobles sammen. Det betyder, at trafikanterne omkring krydset vil opleve gener i en kortere periode fra den 5. oktober 2012. 

Generne kommer til at foregå af to omgange. Fra fredag den 5. oktober 2012 kl. 18.00 til mandag den 8. oktober 2012 kl. 06.00 lukkes krydset ved Viby Ringvej, Aarhus Syd Motorvejen og Åhavevej. I næste fase fra den 8. oktober 2012 indsnævres Viby Ringvej ved krydset til én bane i hver retning frem til midten af november 2012.

”Det er en stor udfordring at udbygge veje og bygge nye broer. Specielt når det som her sker på veje med meget trafik, der fortsat skal køre. Det er vigtigt, at projektet generer trafikken mindst muligt. Viby Ringvej-krydset er ét af Aarhus Kommunes mest trafikerede kryds. Med tanke på dette har trafikafviklingen indtil videre fungeret tilfredsstillende. I et så omfattende og kompleks anlægsprojekt som Etape 1 – Åhavevej, er det vigtigt at have forståelse for den forestående trafikomlægning, og de gener dette vil forårsage,” siger Bünyamin Simsek.

Aarhus – en kommune i fremgang
Aarhus Kommune har i mange år været katalysator for vækst og fremgang i Vestdanmark. En veludbygget infrastruktur er en forudsætning for erhvervsvirksomhedernes muligheder for at skabe vækst og stabilitet. Med en fuldt udbygget ”Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn” opfylder Aarhus Kommune erhvervsvirksomhedernes behov for nødvendig og tilgængelig infrastruktur.

I Aarhus Kommune er en lang række byggerier og anlægsprojekter sat i gang. Udviklingen af De Bynære Havnearealer, indsnævring af kystvejsstrækningen, etablering af letbanen, et nyt multimediehus og frilægning af den sidste del af Aarhus Å. Den eksplosive byggeaktivitet vidner om en dynamisk kommune i vækst og fremgang.

”Det kan ikke undgås at de mange byggeaktiviteter udfordrer trafikanterne og jeg har stor forståelse for reaktionerne på de gener arbejdet medfører, men det er vigtigt at holde sig for øje, at det skal være skidt, førend det bliver godt, og det gør det,” siger Bünyamin Simsek. 

Powered by Netaction