Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Omægning af trafikken ved Viby Ringvej fra den 8. oktober 2012

Trafikomlægning ved Viby Ringvej-krydset
Når det nye kryds ved Viby Ringvej skal gøres færdig vil trafikanterne omkring krydset opleve gener i en kortere periode. Vi skal koble vejforløb sammen, så trafikanter fra midt i november 2012 kan køre på de nye veje. 

Kort periode med trafikomlægning
Vi havde oprindelig planlagt de trafikale omlægninger i mindre og flere faser ved Viby Ringvej-krydset. Det har været muligt at optimere i anlægsarbejdet ved Viby Ringvej, og derfor kan trafikomlægningen nu gennemføres i en kort periode på fem uger. I midten af november 2012 kan vi overdrage de nye veje til trafikanterne ved Viby Ringvej frem for som planlagt, i sommeren 2013.

Fordelen ved at udføre trafikomlægningen i en intens fem ugers periode er, at trafikanterne langt hurtigere kan køre på de færdige veje. Det giver samtidig en høj grad af trafiksikkerhed, når trafikanterne kun skal vænne sig til to trafikomlægninger.  

Trafikale ændringer fra mandag den 8. oktober 2012 til midt i november 2012
Vi indsnævrer Viby Ringvej ved krydset til én bane i hver retning frem til midten af november 2012. Dette sker for at gøre plads til det store arbejde med at sammenkoble alle vejene. Se kort 1 og 2.

Hvad betyder det for dig?
- Højresving fra Aarhus Syd Motorvejen mod Viby Torv bliver lukket
- Venstresving fra Viby Torv til Aarhus Syd Motorvejen bliver lukket
- Der bliver ét gennemgående spor fra Aarhus Syd Motorvejen til Åhavevej under den nye Viby Ringvej-bro
- Der bliver ét spor fra Åhavevej til Aarhus Syd Motorvejen hen over Viby Ringvej- krydset
- Viby Ringvej bliver indsnævret til én vejbane i hver retning
- Ingen venstresving fra Viby Ringvej til Åhavevej
- Fælles dobbeltrettet cykel- og gangsti langs Viby Ringvej

Hvad skal du overveje?
-
Kør tidligere hjemmefra
- Undgå - hvis muligt - myldretidstrafik
- Find alternative ruter
- Benyt Skanderborgvej - Genvejen for adgang til og fra Aarhus Syd Motorvejen

Vi beklager de gener, vi påfører trafikken
Disse omlægninger i trafikken vil påvirke forholdene for trafikanter i den nævnte periode.

Det er en stor udfordring at udbygge eksisterende veje og bygge nye broer, mens trafikken fortsat skal køre. Vi beklager de gener, det giver trafikanterne i området, men glæder os til at overdrage det nye vejanlæg til alle i november 2012.

Det nye Viby Ringvej-kryds
På kort nr. 3 ses alle de nye veje fra midten af november 2012.

- Aarhus Syd Motorvejen fortsætter direkte under Viby Ringvej broen med forbindelse til Åhavevej
- Cyklister kan færdes lettere og mere sikkert i området, og får blandt andet adgang til Brabrandstisystemet under de nye broer ved 
  Rugholmvej
- Svingbaner åbnes i alle retninger
- Åhavevej med to spor i hver retning frem til Eskelunden

Få svar på dine spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte projektets sekretariat ved Trafik og Veje på tlf. 8940 4400 eller på e-mail: tunnel@mtm.aarhus.dk for spørgsmål. 

Powered by Netaction