Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Cyklister og fodgængere tilbage ved Langenæsbroerne

Cyklister og fodgængere tilbage ved Langenæsbroerne
Fra den 10. september 2012 kan cyklister atter færdes under Langenæsbroerne med forbindelse til Brabrandsti systemet.

Samtidig åbner den nye cykel- gangsti bro over Åhavevej, så cyklister og fodgængere kan komme fra Viby området til Brabrandsti systemet.

Bjørnholms Allé er lukket mod Åhavevej. Dette betyder at cyklister og fodgængere ikke længere kan passere Åhavevej, men istedet skal benytte den nye stibro over Åhavevej. Fra Bjørnholms Allé køres ind ad den nye cykelsti ved Bjørnholms Allé 20 og fra Brabrand sti siden, er adgangen fra det nye regnvandsbassin.

De permanente stier er udført efter gældende regler både med hensyn til hældning og belægning. Vi gør samtidig opmærksom på at der ikke vil blive etableret stibelysning på den nordlige side af stibroen, da vi her er i naturområde.

 

Powered by Netaction