Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Nyhedsinformation sommer 2012

Etape 1 – Åhavevej varsler forandringer i efteråret 2012
Vi vil gerne allerede på nuværende tidspunkt fortælle om de forandringer, der sker ved Viby Ringvej og Åhavevej i efteråret 2012.

Vi gør den nye Viby Ringvej-bro klar til trafik
Frem til efteråret 2012 bygger vi den bro, som skal hæve Viby Ringvej over Aarhus Syd Motorvejen og Åhavevej. Derfor blev Viby Ringvej-krydset i efteråret 2011 inddraget til arbejdsområde, og trafikken blev ledt på nye midlertidige veje. Når broen er færdigstøbt i efteråret 2012, skal den gøres klar til, at bilister kan tage den i brug.

Trafikale ændringer ved Viby Ringvej i efteråret 2012
De nye veje ved broen er klar til brug i slutningen af 2012. Før de kan tages i brug, er det nødvendigt at indsnævre og lukke vej- og svingbaner i efteråret 2012. De største forandringer bliver:

  • Viby Ringvej krydset lukkes en weekend i september 2012
  • Efter weekendlukningen indsnævres trafikken til et spor i hver retning. Varighed 6-7 uger
  • Ingen højresving fra Aarhus Syd Motorvejen til Viby Ringvej mod Viby Torv efter weekendlukningen. Varighed 6-7 uger
  • Ingen venstresving til Aarhus Syd Motorvejen fra Viby Ringvej, når du kommer fra Viby Torv, efter weekendlukningen. Varighed 6-7 uger

Trafikale ændringer ved Langenæsbroerne og Åhavevej i efteråret 2012
Også omkring Langenæsbroerne og Åhavevej sker der ændringer hen over efteråret 2012:

  • Bjørnholms Allé bliver lukket permanent ved Åhavevej. Ny adgang bliver fra Skanderborgvej til Bjørnholms Allé
  • Trafikken på Åhavevej ledes på en midlertidig vej under Langenæsbroerne. I den forbindelse skal vi lukke Åhavevej en weekend

Bedre forhold for cyklister i vente
Cyklister kan fra efteråret 2012 atter cykle på Åhavevej under Langenæsbroerne. Cykelstien forbindes med Brabrandsti-systemet. Der er på alle tidspunkter adgang for cyklister, når vi arbejder i Viby Ringvej-området.  

Få præcis de trafikinformationer du har brug for direkte
Som en ny service tilbyder vi, at du kan få tilsendt påmindelser, når vi omlægger trafikken eller lukker veje kortvarigt. Vi udsender påmindelser umiddelbart forud for omlægning af trafikken, så du kan planlægge din rute efter det.

Du beslutter selv, hvilket område du ønsker informationer omkring. Vi skelner imellem oplysninger til cyklister/fodgængere, bilister eller lastbilchauffør. Det betyder at du kun får de informationer, der er relevante for dig. Tilmeld dig her. Du kan til enhver tid framelde dig.

Status Etape 2 – Tunnel under Marselis Boulevard
Modellen for finansiering af Etape 2 – Tunnel er nu på plads. I øjeblikket arbejdes der på at finde det mest gunstige tidspunkt for opstart.

Tunnelforbindelsen skal sikre en let adgang for den havnerelaterede trafik. Samtidig giver den en hurtig og nem adgang for trafikanter til midtbyen og det store kommende P-anlæg ved Multimediehuset og Navitas samt eksisterende P-anlæg under Bruuns Galleri.

På Kystvejstrækningen sker der også ændringer i trafikken fra august 2012. Du kan læse mere om trafikale ændringer langs Kystvejsstrækningen her.

Powered by Netaction