Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Se billeder fra broindskubning i februar 2012

1100 tons bro på rulleskøjter
Jernbanebroen der blev skubbet på plads den 25. februar 2012, vejer ikke mindre end 1100 tons. Den blev støbt på stillads over Åhavevej, I alt bygges 3 nye jernbanebroer, og de to første er nu på plads. Den sidste bro er i øjeblikket under konstruktion, ligeledes på stillads over Åhavevej. Den sidste bro skubbes på plads den 14. april 2012.

Ved indskubningen hviler broen på store jerndragere, hvor der er rullefelter underneden, så broen så at sige er sat på rulleskøjter. Ved hjælp af hydraulistiske donkrafte, skubbes broen til sin endelige placering. Skubbeudstyret kan flytte broen omkring 1,5 meter i timen. Broen nåede sin endelige placering efter 7 timers arbejde, og blev skubbet på plads med millimeter præcision. Efterfølgende blev skinner monteret, skærver udlagt og alt klarlagt til, at togene igen kunne køre fra mandag morgen den 27. februar 2012. Alt gik efter planen, og Aarhus er nu et skridt nærmere på, at den nye byport ind til byen nærmer sig sit nye udseende.

 

Powered by Netaction