Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


VVM-tilladelse og lokalplan på plads

Århus Byråd har godkendt lokalplanen for Marselistunnel-projektet. Lokalplanen udlægger de nødvendige arealer til vej-, bro- og tunnelanlæg mv. Trafik og Veje har samtidig modtaget VVM-tilladelse til Etape 1 – Åhavevej.

Læs mere om lokalplanen og VVM-tilladelsen her.

 

Powered by Netaction