Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Se hvor du kan køre i weekenden den 19. og 20. november 2011 omkring Viby Ringvej / Åhavevej og Aarhus Syd Motorvejen

Trafikomlægninger lørdag, den 19. november 2011
Lørdag morgen er den nye tilkørselsrampe fra nordlige retning på Viby Ringvej til Aarhus Syd Motorvejen åbnet op for trafik.

Viby Ringvej er indsnævret til én vognbane i hver retning fra krydset Viby Ringvej/Åhavevej/Aarhus Syd Motorvejen til Egsagervej.

Trafikomlægninger søndag, den 20. november 2011
Søndag den 20. november 2011 lukkes Aarhus Syd Motorvejen ved Genvejen imellem kl. ca. 11.00-13.00. Bilister ledes via Genvejen, Skanderborgvej og Viby Torv.

Søndag den 20. november 2011 er Åhavevej lukket imellem Skanderborgvej og Viby Ringvej for al trafik i begge retninger i tidsrummet imellem kl. ca. 11.00-13.00. 

Indtil kl. ca. 13.00 er Viby Ringvej indsnævret til én vognbane i hver retning. Der er ingen mulighed for, at køre på Aarhus Syd Motorvejen i tidsrummet mellem kl. 11-13 når du kommer fra Viby Torv. Istedet henviser vi til omkørsel via Skanderborgvej og Genvejen mod E45. Fra nordgående retning kan du komme på Aarhus Syd Motorvejen via den nye tilkørselsrampe.

Trafikken omlagt til nye veje søndag, den 20. november 2011 kl. ca. 13.00
Klokken ca. 13.00 er trafikken omlagt til de nye veje og der er igen adgang til Aarhus Syd Motorvejen fra begge retninger på Viby Ringvej og fra Åhavevej. Trafikken vil køre i begge retninger på Viby Ringvej i 2 spor.

Vi anbefaler at finde alternative ruter fremfor Viby Ringvej krydset. Projektet beklager de gener vi pålægger trafikanterne.

Powered by Netaction