Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Lukning af Åhavevej den 13. november 2011

Åhavevej lukkes den 13. november 2011
Vi har nu støbt den cykel- og gangsti bro der fra sommeren 2013 forbinder Viby med Brabrandsti området. Broen er støbt på et stillads over Åhavevej ved Langenæsbroerne. Stilladset skal nedtages og flyttes til ny placering ved Langenæsbroerne. Derfor er vi nødt til at lukke Åhavevej ved Langenæsbroerne for al trafik. Lukningen sker i tidsrummet fra klokken 05 – 22, søndag den 13. november 2011. 

I perioden vil der være omkørsel via Viby Ringvej, Viby Torv og Skanderborgvej samt omvendt.

Adgang til affaldsstationen ved Eskelundvej vil enten være fra nordgående retning på Viby Ringvej, eller via Bjørnholms Allé fra Skanderborgvej. Vi gør venligst opmærksom på, at svingbaner fra Viby Ringvej til Åhavevej og fra Åhavevej til Viby Ringvej, er lukket fra uge 44, 2011 og cirka et år frem. Læs mere her.

For særtransporter vil omkørslen foregå via Aarhus Syd Motorvejen, Genvejen, Skanderborgvej og Marselis Boulevard samt omvendt.

Powered by Netaction