Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Omlægning af cykel- gangsti på Viby Ringvej

Omlægning af cykelsti ved Viby Ringvej
Vi er i fuld gang med at gøre klar til at flytte trafikken ved Viby Ringvej/Aarhus Syd Motorvejen/Åhavevej til midlertidige veje. Flytning af trafikken er planlagt til medio november 2011.

Det betyder at cyklister og fodgængere ledes fra den vestlige til den østlige side af Viby Ringvej, til en dobbeltrettet cykel- gangsti. Dette sker fra uge 42, 2011.

Powered by Netaction