Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Nyt lyskryds ved Eskelundvej

Vores arbejde med at forbelaste jorden langs Åhavevej er nu nået hen til området omkring Eskelundvej. Det betyder, at vi skal have placeret de store sandbunker på den eksisterende Eskelundvej og Brabrandstien. Derfor er vi nødt til at lukke for indkørsel til Eskelundvej fra krydset Åhavevej/Bjørnholms Allé/Eskelundvej fra slutningen af august 2011.

For at trafikanter fortsat skal kunne køre til Eskelundvej, etablerer vi et midlertidigt lyskryds i nærheden af det eksisterende.

Vi sikrer optimal trafik på Åhavevej
Det nye lyskryds ind til Eskelunden bliver koordineret med det eksisterende lyskryds ved Bjørnholms Allé, så trafikken kommer til at køre optimalt på Åhavevej. Det betyder, at biler og cykler ikke kommer til at holde for rødt begge steder, når man kommer kørende ad Åhavevej. 

Ved det nye kryds kan cyklister og fodgængere krydse Åhavevej og komme ind til Brabrandstien. 

For at mindske generne for trafikanterne ind og ud ad Bjørnholms Allé, holder vi adgangen til og fra Åhavevej åben så lang tid som muligt. Vi forventer at lukke krydset i begyndelsen af 2012.

Powered by Netaction