Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Den videre beslutningsproces for Etape 2 - Tunnel under Marselis Boulevard

Borgmester Nicolai Wammen og rådmand for Teknik og Miljø, Laura Hay informerer om den videre beslutningsproces for Etape 2 - Tunnel under Marselis Boulevard.   

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2013, vil der blive taget stilling til Marselis Tunnelens finansiering og tidsmæssige placering.

Forud herfor vil Byrådet drøfte Marselis Tunnelen på en anlægskonference i foråret 2012. På anlægskonferencen drøftes også en ny langsigtet investeringsplan for anlægsområdet.    

Projektets første etape "Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn, Etape 1 - Åhavevej" forventes at stå færdig i sommeren 2013.

Powered by Netaction