Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Støj ved Langenæsbroerne i bededagsferien

Når vi bygger de nye jernbanebroer ved Langenæs, er vi nødt til at vibrere og banke jern i jorden. Det sker næste gang i bededagsferien fra den 19. – 23. maj 2011.

Derfor vil beboere i området opleve rystelser og støj fra arbejdet. De mest støjende aktiviteter foregår dag og nat den 19. og 20. maj 2011. Fra projektets side beklager vi, at beboere kan blive generet af støjen.

Aarhus Kommune har alle relevante myndigheders tilladelser til natarbejdet.

Sikkerhed frem for støjafskærmning
I bededagsferien arbejder vi med spunsjern i længder af 17-20 meter. Det kræver samtidig store og tunge maskiner på meget trange arbejdsarealer tæt på jernbanesporene, hvor togene fortsat kører.

Det vil være en kæmpe udfordring at få plads til at opsætte støjafskærmning på de i forvejen trange arbejdsarealer. Derfor har vi vurderet, at det ikke vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for projektets ansatte og togtrafikken at opsætte støjafskærmning.

Desuden vil opsætning af støjafskærmning betyde, at vi ikke kan overholde tidsplanen, og at arbejdet i stedet vil foregå både dag og nat i yderligere et antal weekender. Samtidig vil støjafskærmning fordyre projektet betragteligt. 

Powered by Netaction