Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Kun ét spor mod nord på Viby Ringvej

Fra lørdag den 19. marts kl. 7 til søndag den 20. marts kl. 18 opstiller og monterer vi midlertidige lysmaster i midterrabatten på Viby Ringvej. I perioden vil der kun være ét spor farbart fra krydset ved Viby Ringvej og Åhavevej/Syd Motorvejen og cirka 250 meter frem i nordgående retning mod krydset ved Søren Frichs Vej.

I alt opstiller vi 10 midlertidige lysmaster til at erstatte den nuværende vejbelysning.

I de efterfølgende uger fjerner vi de eksisterende lysmaster for at give plads til nye arbejdsveje. Dette arbejde påvirker ikke trafikken.

Powered by Netaction