Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Første spadestik på Etape 1 - Åhavevej

Torsdag den 24. juni tog rådmand Laura Hay første spadestik ved idrætsanlægget på Åhavevej. Efter første spadestik begynder selve anlægsarbejdet på Etape 1. Trafik og Veje forventer, at arbejdet på Etape 1 står færdigt i sommeren 2013.

Powered by Netaction