Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Tunneller, tunneler og broer

Er det en tunnel, en tunnél, eller er der tale om broer? Jernbanebroerne ved Langenæs er et kært barn med mange navne.

I folkemunde hedder broerne i dag Langenæstunnellen, fordi det føles som at køre ind i en tunnél, når man kører under dem.

De nye broer er lyse og lette. Når man som bilist kører under dem, vil man opleve at køre under broer. Derfor kalder vi de nye broer for Langenæsbroerne.

Tunnelen eller tunnellen
Når vi i dag kalder broerne for Langenæstunnellen – ikke Langenæstunnelen – skyldes det forskellen på tunnél og en tunnel.

Tunnellen er en kort underføring, hvor man kan se fra den ene til den anden ende. Tunnelen er derimod længere, og man kan ikke se lyset for enden, når man kører ind. Etape 2 – Tunnelen under Marselis Boulevard er derfor lige netop en tunnel.

Kilde: Nudansk ordbog 2001

Powered by Netaction