Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Langenæs

I dag består Langenæstunnelen af en østbro og en vestbro med i alt fire jernbanespor. Åhavevej udvides til fire vejbaner, og derfor er der brug for nye længere broer. Trafik og Veje bygger tre nye togbroer – i daglig tale kaldet Langenæsbroerne.

De nye togbroer får en frihøjde på fem meter. Dermed fremtidssikrer vi godstransporten til Århus Havn mange år frem.

Stibro til bløde trafikanter
Vi anlægger også en stibro på den vestlige side af Langenæsbroerne, så cyklister og fodgængere sikkert kan krydse Åhavevej. Stibroen forbinder Brabrandstien med området omkring Viby.

Lyse og lette broer
De nye Langenæsbroer vil virke lyse og lette at køre under for bilisterne på Åhavevej.

Der er arbejdet grundigt med broernes arkitektoniske fremtoning, og når de nye Langenæsbroer står færdige, vil de som byporte markere overgangen fra land til by.

Powered by Netaction