Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Åhavevej

Trafik og Veje udvider Åhavevej fra to til fire spor og sikrer hermed større fremkommelighed, så trafikken glider lettere. Samtidig flytter vi vejen 50 meter mod nord og retter svinget ved Langenæs lidt ud. Det giver et bedre udsyn for bilisterne og øger derved trafiksikkerheden.

Rekreativt område
Mellem den nye Åhavevej og kolonihaverne mod syd anlægger vi et rekreativt område. Området bliver udformet som en plantevold med en stor variation af frugttræer og buske samt en sti på toppen af volden.

I Eskelunden nord for Åhavevej forbedrer vi det grønne område med blandt andet hundeskov, naturstier og regnvandssøer.

Vi fjerner den nuværende cykel- og gangsti langs Åhavevej. Brabrandstien bliver frem over rute for cyklister og gående, der skal fra Viby Ringvej langs Åhavevej og til Eskelundvej og Langenæsbroerne.

Krydset ved Eskelundvej
Ligesom i dag bliver det muligt at køre ind til genbrugsstationen på Eskelundvej. Indkørslen til Bjørnholms Alle bliver lukket fra Åhavevej. I stedet anlægger vi en vej ind fra Skanderborgvej til Bjørnholms Allé. Dette sker mandag aften, den 10. september 2012.

Se arkitekttegninger for Etape 1 - Åhavevej her.

 

Powered by Netaction